T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphnesi

Ödünç verme

Kullanıcıların okumak üzere evlerine en fazla 3 (üç) adet kitabı ödünç alabildikleri bölümdür. Buradaki materyallerin üzerinde, bulunduğu yer adıyla birlikte ÖV kısaltması kullanılır. Sayfa sayısı az olan okulöncesi ve ilköğretim düzeyi kitaplarda bu oran 5 âdete kadar çıkartılabilir. Kitabını bitiremeyen üye 15 günlük ek süre alabilir. Ancak sık aranan kitaplarda bu işlem yapılamaz.

  

Ödünç verme bölümündeki kitapları üye olmayan kullanıcılar kütüphane içinde kullanabilirler.