T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphnesi

Kullanıcı Hizmetleri

 

 

Çocuk, Genç ve Yetişkin okuyuculara/kullanıcılara danışma/oryantasyon, ödünç verme, süreli yayınlar, internet hizmetlerinin sunulduğu birimlerdir.