T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphnesi

İdari Hizmetler

 

         İnsan kaynaklarının koordinasyonu ve planlanmasını sağlamak,

     Personel performans ölçümü yapılarak verimliliğin arttırılmasını sağlamak, 

    Özlük işleri,

      Bütçe yönetimi gibi kütüphaneyi geliştirecek ve kurumsallaştıracak işlemler gerçekleştirilmektedir.