T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphnesi

Duyurular

 
               Bakanlığınız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2016 yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında; Antalya İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele yönelik 24-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya Müzesinde Hizmet İçi
Eğitim Semineri düzenlenmiş olup Kütüphanemizden görevli personel ile katılım sağlanmıştır.