T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Antalya Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphnesi

Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ:
                Toplumdaki ırk, cinsiyet, yaş, din, eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farklılıklarını görmeksizin toplumun hizmetine ücretsiz olarak sunulması amacıyla her türlü kültür mirasının derlenmesi, koruma altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ:
              Evrensel bilgi akışının vazgeçilmez bir unsuru olarak yaşam boyu öğrenme adına kütüphane kullanıcılarının zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, öğrenimlerini destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi için başvuru merkezi olmak.