Antalya Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphnesi

İstatistikler

 

KİTAP SAYISI

15689

KULLANICI SAYISI

2325

ÜYE SAYISI

1577

ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI

3902